Vrijwilligerswerk en vacatures

Vrijwilligerswerk is leuk. Als dat niet zo zou zijn, dan is er sprake van dwang en is de animo om vrijwilligerswerk te doen niet aanwezig. Juist door het werk en de omstandigheden waaronder het werk gedaan moet worden leuk te houden, proberen we het vrijwilligerswerk te stimuleren. Als het leuk is, is het een stukje vrijetijdsbesteding. Binnen Passaat maken we werk van onze hobby. De vereniging "draait" volledig op vrijwilligers. Van ieder lid of van de ouders/verzorgers van (jeugd-)leden wordt op een of andere manier een bijdrage verwacht aan het werk binnen de vereniging. Op de achterzijde van het inschrijfformulier moet daarom aangegeven worden voor welke activiteit het nieuwe lid en/of zijn ouder/verzorger ingezet kan worden.

Eenmaal per jaar zetten we alle vrijwilligers in het zonnetje door het organiseren van de vrijwilligersavond. Dat is een feestavond door en voor elkaar.

AV Passaat is regelmatig op zoek naar vrijwilligers en trainers. Op dit moment hebben we de volgende vacatures:

Algemeen SPOC-lid
SPOnsorCommissie
Klik hier voor de uitgebreide funktieomschrijving
 
Ass. trainer of trainer Sportief Wandelen
Training Sportief Wandelen
Klik hier voor de uitgebreide funktieomschrijving
 
Bestuurslid communicatie
Jeugdbestuur
Klik hier voor de uitgebreide funktieomschrijving
Commissielid communicatie
Voorjaarsloopgroep
Klik hier voor de uitgebreide funktieomschrijving
Hulpouder/hulptrainer (2)
Jeugdtrainers
Klik hier voor de uitgebreide funktieomschrijving
Jeugdleden (2)
Jeugdbestuur
Klik hier voor de uitgebreide funktieomschrijving
Kantinemedewerk(st)er (15)
Kantinecommissie
Klik hier voor de uitgebreide funktieomschrijving
Lid jeugdactiviteitencommissie (2)
Jeugdcommissie
Klik hier voor de uitgebreide funktieomschrijving
Ouders van pupillen/junioren (4 )
Jeugdbestuur
Klik hier voor de uitgebreide funktieomschrijving
PR-zaken 
Klik hier voor de uitgebreide funktieomschrijving
Kantinebeheerder
Klik hier voor de uitgebreide funktieomschrijving
Scheidsrechter
Jury
Klik hier voor de uitgebreide funktieomschrijving
Secretaris
Jeugdbestuur
Klik hier voor de uitgebreide funktieomschrijving
Wedstrijdcoordinator bij de jeugdtrainers
Jeugdtrainers
Klik hier voor de uitgebreide funktieomschrijving
Trainerscoördinator Baan
       Klik hier voor de uitgebreide funktieomschrijving
 
Wedstrijdleider
Jury
Klik hier voor de uitgebreide funktieomschrijving
2e coordinator
Wedstr.secretariaat thuiswedstrijden
Klik hier voor de uitgebreide funktieomschrijving

 

 

 

 

Buiten deze vacatures zijn er altijd mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen. Vele handen maken nog steeds licht werk. Ook éénmalige bijdragen worden gewaardeerd.