Contributie

Jaarcontributies 2017:

Pupillen

Altijd inclusief wedstrijdlicentie

€ 141,40

 

 

 

Junioren

Altijd inclusief wedstrijdlicentie

€ 171,70

 

 

 

Senioren / Masters

Met wedstrijdlicentie

€ 232,30

Recreant

Zonder wedstrijdlicentie

€ 204,02

 

Rustend lid/ Donateur

€ 45,45

 

Gastleden (na toestemming bestuur)

€ 58,-

Sportief en Nordic Walking

 

€ 131,30

 

 

 

 

 

 

Familiekorting

(Deze korting wordt in het vierde kwartaal uitbetaald)

 

 

Aantal leden familie : 3

€ 60,- korting per familie

Aantal leden familie : 4

€ 80,- korting per familie

Aantal leden familie : 5

€ 100,- korting per familie

 

 

 

Opmerking:

 

 

De contributie inning wordt uitgevoerd per kwartaal middels automatische incasso.

Inschrijfkosten € 25,- (Inclusief inschrijving bij Atletiekunie).

Bovengenoemde bedragen zijn per jaar. In alle Categorieën zit de Atletiekunie-bijdrage reeds verwerkt!

De Atletiekunie-bijdrage en de licentiekosten zullen niet meer apart in rekening worden gebracht,

Bij het niet kunnen incasseren van de contributie stuurt de penningmeester binnen twee weken na het in gebreke blijven van de betaling een aanmaning aan betrokkene om alsnog tot betaling binnen een genoemde termijn over te gaan, waarbij een administratieve boete wordt opgelegd van € 2,50. Daarbij wordt aangekondigd dat bij het wederom uitblijven van betaling een tweede aanmaning zal worden gezonden waarbij een administratieve boete van € 10,00 wordt opgelegd.

Mocht na deze twee aanmaningen niet zijn betaald, dan stuurt de penningmeester de vordering naar het incassobureau, waarbij de kosten aanzienlijk hoog zijn, welke voor rekening komen van het betreffende (ex) lid.

Opzeggen dient vóór het einde van een kwartaal schriftelijk plaats te vinden bij de ledenadministratie. Bij opzegging is contributie verschuldigd tot en met het kwartaal volgend op dat waarin werd opgezegd.

Bank IBAN: NL74 RABO 03 53 03 66 25 t.n.v. Penningmeester AV Passaat

 

De inschrijfformulieren kunt u hier vinden.