Cursus jurylid algemeen

  • 14/01/2024

Als jurylid algemeen ben je een belangrijk onderdeel van een atletiekwedstrijd. Je weet hoe de organisatie werkt en je hebt inzicht in de manier van werken bij elk onderdeel (lopen, springen, werpen). Je weet welke materialen er nodig zijn bij de verschillende onderdelen en je kunt beoordelen of een poging geldig is, of ongeldig. Je weet ook hoe een afstand of hoogte moet worden opgemeten.

Het is ontzettend leuk om de atletieksport van dichtbij mee te maken. Als je weet wat de voorwaarden en regels zijn waaraan de atleten zich moeten houden, krijg je nog meer respect voor ze.

Daarom organiseren wij binnenkort een jurycursus bestaande uit theorie én een groot deel praktijkles. Op zaterdag 16 maart van 10.00 tot 16.00 uur en vrijdagavond 5 april van 19.00 tot 21.30 uur wordt alles rustig en duidelijk uitgelegd en mag je je na afloop officieel jurylid noemen.

Inschrijfformulieren liggen in de kantine bij het mededelingenbord maar dit kan ook per mail. Geef je naam, telefoonnummer en emailadres door via jury@avpassaat.nl

Dit mailadres wordt gelezen door Sabine de Vogel en Thea van den Bos, onze jurycoördinatoren, en zij kunnen je desgewenst meer informatie geven.