Clubblad

De vereniging brengt minimaal vier keer per jaar een clubblad uit. Daarin staan bestuurlijke zaken maar ook verslagen van wedstrijden of wetenswaardigheden die met de sport of vereniging te maken hebben. Het blad wordt gemaakt door en voor de leden.

Kopij kan bij de redactie aangeleverd worden via het e-mailadres clubblad@avpassaat.nl

 

Clubbladen archief
Mrt 2021