Clubblad

De vereniging brengt minimaal vier keer per jaar een clubblad uit. Daarin staan bestuurlijke zaken maar ook verslagen van wedstrijden of wetenswaardigheden die met de sport of vereniging te maken hebben. Het blad wordt gemaakt door en voor de leden.

Kopij kan bij de redactie aangeleverd worden via het e-mailadres clubblad@avpassaat.nl


2022

clubblad juni 2022
MaartJuniSeptemberDecember


Clubbladen archief

Maart 2021Juli 2021Oktober 2021December 2021