Bestuur en commissies

De vereniging bestaat uit het dagelijks bestuur en diverse geledingen van de vereniging.

Dagelijks bestuur
Voorzitter John Peter Kuntz voorzitter@avpassaat.nl
Penningmeester Cilia Visscher penningmeester@avpassaat.nl
Secretaris Chris Boutsma secretaris@avpassaat.nl
Commissies en ondersteunende afdelingen
Ledenadministratie Jeanine van de Riet ledenadministratie@avpassaat.nl
Onderhoudscommissie Hans de Waard accomodatie@avpassaat.nl / 078-6155842
Kantine Ellie Korteland kantine@avpassaat.nl
Materiaal Jeroen Janssen materiaal@avpassaat.nl
Sponsorcommissie Piet van den Bos spoc@avpassaat.nl
Vrijwilligerscommissie Ivo Bijl vrijwilligers@avpassaat.nl
Jeugdactiviteitencommissie Corrie Visser jeugdzaken@avpassaat.nl
Oud papier Jan Visser oudpapier@avpassaat.nl
Redactie clubblad Jan Clarisse clubblad@avpassaat.nl
Communicatie Miranda van Loon communicatie@avpassaat.nl / 06-30385313
PR-zaken Eric Rennert przaken@avpassaat.nl
Website / Webdesign Sander Lissenburg,
Sabine ten Broek
webmaster@avpassaat.nl
Clubtenue en kleding Miranda van Loon clubkleding@avpassaat.nl / 06-30385313
Gevonden voorwerpen Miranda van Loon gevondenvoorwerpen@avpassaat.nl / 06-30385313
Wedstrijden
Wedstrijdorganisatiecommissie Jan Visscher wocvoorzitter@avpassaat.nl
Wedstrijdsecretariaat vacant wocsecretariaat@avpassaat.nl
Jury coördinator Thea van den Bos jury@avpassaat.nl
Thuis wedstrijden Els Verberkmoes inschrijven@avpassaat.nl / 078-6150417
Records Erik Paalvast record@avpassaat.nl
Uit wedstrijden (baanatletiek) Arjan Korteland uitwedstrijden@avpassaat.nl / 078-6410355
Trainen
Trainerscoördinator Jeugd René van Valen baanatletiek@avpassaat.nl
Trainerscoördinator Volwassenen Willem Zwart wegatletiek@avpassaat.nl
Trainerscoördinator Loopgroep Jan Visscher loopgroep@avpassaat.nl
Trainerscoördinator Wandelen Margreet Janssen wandelen@avpassaat.nl / 06-48113666
Functionarissen
Vertrouwenspersoon Carolien Scheermeijer vertrouwenspersoon@avpassaat.nl / 06-10071565