Bestuur en commissies

De vereniging bestaat uit het dagelijks bestuur en diverse geledingen van de vereniging.

Dagelijks bestuur
Voorzitter John Peter Kuntz voorzitter@avpassaat.nl
Penningmeester Cilia Visscher penningmeester@avpassaat.nl
Secretaris Christiaan Verhoeven secretaris@avpassaat.nl
Commissies en ondersteunende afdelingen
Ledenadministratie Jeanine van de Riet ledenadministratie@avpassaat.nl
Onderhoudscommissie Jan Visscher, Frits Hermans accommodatie@avpassaat.nl
Kantine Ellie Korteland kantine@avpassaat.nl
Materiaal Jan Visscher materiaal@avpassaat.nl
Sponsorcommissie Piet van den Bos spoc@avpassaat.nl
Vrijwilligerscommissie Vincent Vermeulen vrijwilligerscoordinator@avpassaat.nl / 06-44022266
Jeugdactiviteitencommissie Astrid Risseeuw pupillen@avpassaat.nl
Oud papier Jan Visser oudpapier@avpassaat.nl
Redactie clubblad Natalie Tito clubblad@avpassaat.nl
Communicatie Miranda van Loon communicatie@avpassaat.nl / 06-30385313
Lief & leed Miranda van Loon liefenleed@avpassaat.nl / 06-30385313
PR-zaken vacant przaken@avpassaat.nl
Website / Webdesign Sander Lissenburg,
Sabine ten Broek
webmaster@avpassaat.nl
Clubtenue en kleding Roelie Vlasblom, Sfia Lhattane clubkleding@avpassaat.nl / 06-10888013
Gevonden voorwerpen Jelte en Elise van Eeuwijk gevondenvoorwerpen@avpassaat.nl
Wedstrijden
Wedstrijdorganisatiecommissie Jan Visscher wocvoorzitter@avpassaat.nl
Wedstrijdsecretariaat Gertjan van der Meer wocsecretariaat@avpassaat.nl
Jury coördinator Thea van den Bos jury@avpassaat.nl
Thuis wedstrijden Els Verberkmoes inschrijven@avpassaat.nl / 078-6150417
Records Erik Paalvast record@avpassaat.nl
Uit wedstrijden (baanatletiek) Sanne Korteland uitwedstrijden@avpassaat.nl
Trainen
Trainerscoördinator Jeugd René van Valen baanatletiek@avpassaat.nl
Trainerscoördinator Volwassenen Thérèse Hettema,
Jo Kortooms
wegatletiek@avpassaat.nl
Trainerscoördinator Loopgroep Annet Godeke loopgroep@avpassaat.nl
Trainerscoördinator Wandelen Cilia Visscher wandelen@avpassaat.nl / 06-46752092
Functionarissen
Vertrouwenspersoon Carolien Scheermeijer vertrouwenspersoon@avpassaat.nl / 06-10071565