Opzeggen

Het kan natuurlijk dat u het lidmaatschap wilt opzeggen.

Een lidmaatschap kan alleen worden beëindigd bij tijdige ontvangst van het Uitschrijfformulier AV Passaat door de ledenadministratie. D.w.z. vóór resp. 1 april, 1 juli, 1 oktober of 1 januari. Bij opzegging is contributie verschuldigd tot en met het kwartaal volgend op dat waarin werd opgezegd.

Bij vragen over uw lidmaatschap dan kunt u deze mailen naar ledenadministratie@avpassaat.nl