Trainingscategorieën

Leden worden onderverdeeld naar geboortejaar in categorieën van de Atletiekunie. Voor masters geldt dat indeling plaatsvindt naar geboortedag.  De leeftijdsindeling 2024 is met ingang van 1 november 2023 van kracht.

Categorie   Geboortejaar

Masters 1989 en eerder (per 5 jaar een categorie 35+, 40+, 45+, etc.)
Senioren 2004 en eerder
U20 (junioren A) 2006/2005
U18 (junioren B) 2008/2007
U16 (junioren C) 2010/2009
U14 (junioren D) 2012/2011
U12 (pupillen A) 2014/2013
U10 (pupillen B) 2015
U9 (pupillen C) 2016
U8 (mini pupillen) 2017 en later

Kinderen die in het lopende kalenderjaar 6 jaar zijn of worden mogen vanaf 1 september lid worden en mee trainen met de U8 (mini pupillen).

Recreanten: 16 jaar en ouder en niet in het bezit van een wedstrijdlicentie

In verband met wedstrijden in het winterseizoen geschiedt de indeling overeenkomstig deze bepalingen reeds vanaf 1 november voorafgaande aan het desbetreffende kalenderjaar.

Binnen AV Passaat kennen we ook nog gastleden en ereleden.

Gastleden

Gastleden zijn bij een andere atletiekvereniging lid, maar om een speciale reden en gedurende een periode trainingen volgen bij AV Passaat. Deze leden betalen een gedeelte van de totaal verschuldigde contributie. Het gastlidmaatschap wordt schriftelijk bij het bestuur aangevraagd.
Bij die aanvraag wordt vermeld:

  • de andere vereniging waar men lid van is;
  • het aantal uren dat met gebruik maakt van de diensten;
  • de naam van de trainer.

Het bestuur besluit per keer over een aanvraag om gastlidmaatschap. Het besluit van het bestuur wordt schriftelijk aan de aanvrager medegedeeld.

Ereleden

Dat zijn de leden die wegens bijzondere verdiensten voor de vereniging, op voorstel van het bestuur in de algemene vergadering, bij het predicaat erelid is verleend.