Vrijwilligersbeleid

AV Passaat is een regionale middelgrote vereniging die drijft op de inzet van vrijwilligers, atleten en niet-atleten. Momenteel zijn er meer dan 100 vrijwilligers actief.

Voldoende inzet van vrijwilligers is belangrijk voor de continuïteit van de vereniging. Het inzetten van betaalde professionele krachten wordt door het bestuur niet voorzien. Inzet blijft om onze vereniging zoveel mogelijk voor iedereen bereikbaar te maken en houden.

Door enerzijds de groei van de vereniging en het stijgende ambitieniveau, zijn steeds meer vrijwilligers nodig. Aan de andere kant staan echter het maatschappelijk gegeven dat mensen steeds minder tijd hebben en de individualisering van de maatschappij, waardoor structurele inzet van vrijwilligers steeds moeilijker wordt.

Naar aanleiding van bovenstaande treft u hier het “Vrijwilligersbeleidplan”.

Doelstellingen van het vrijwilligersbeleid zijn een verbreding van het aantal vrijwilligers en effectievere inzet van de leden van de vereniging bij het vrijwilligerswerk. Bovenal moet het vrijwilligerswerk de samenbinding bevorderen en vooral leuk zijn.

AV Passaat is regelmatig op zoek naar vrijwilligers en trainers. Vele handen maken nog steeds licht werk. Ook éénmalige bijdragen worden gewaardeerd.

Vacatures

Bekijk de openstaande vacatures of neem contact op met onze vrijwilligerscoördinator:
Vincent Vermeulen, vrijwilligerscoordinator@avpassaat.nl