Aanvragen record

Twee belangrijke wijzigingen/aanvullingen op het “oude” regelement:

HT records voor loopnummers tot en met 400 meter worden niet meer als record erkend. I.v.m. het verschil in nauwkeurigheid ten opzichte van de ET en het feit dat er steeds minder wedstrijden met HT plaatsvinden (wat er weer voor zorgt dat de tijdwaarnemers bij HT steeds minder ervaren zijn) is besloten geen HT records meer te erkennen.


Technische onderdelen onderdeel uitmakend van een “Athletic Champs evenement” worden niet als record erkend. Dit heeft te maken met de verschillende materialen welke gebruikt (kunnen) worden, de meetmethodes welke (soms) gebruikt worden en het aantal extra pogingen welke (bijv. bij hoogspringen) toegekend worden.

Een uitzondering hierop is het Vortexwerpen in de regio Dordrecht (Pupillen Competitie georganiseerd door StARD). Dit omdat de “StARD” de Vortexen ter beschikken heeft gesteld en er dus in deze wedstrijden met dezelfde materialen wordt geworpen. Mocht in de toekomst blijken dat er andere materialen (Vortexen) worden gebruikt zullen de nieuwe recordaanvragen niet meer als record worden opgenomen.

Regels betreffende Recordaanvragen

1. Alleen (ouders van) atleten en hun trainers kunnen een recordverbetering aanvragen.
2. Een recordaanvraag kan gedaan worden door een Emailbericht met de informatie (locatie, onderdeel, categorie, prestatie, link naar de uitslagen) te sturen naar record@avpassaat.nl
3. De uitspraak van de recordcommissie is bindend.
4. Clubrecords kunnen worden gevestigd op de baan (indoor en outdoor) en op de weg.
5. Records kunnen alleen gevestigd worden in een betrouwbare en naar behoren georganiseerde wedstrijd en als voldaan is aan het wedstrijdreglement van de KNAU.
6. Een atleet die een record vestigt, moet lid zijn van AV Passaat. De atleet hoeft niet in het bezit te zijn van een wedstrijdlicentie. De atleet mag op wedstrijden echter niet uitkomen voor een andere vereniging.
7. Records kunnen worden gevestigd in de categorie waarin de atleet ingeschreven is en in andere categorieën waar de atleet wat betreft gewicht van werpmateriaal, hordehoogte en/of leeftijd voldaan heeft aan de eisen van de betreffende categorie.
8. Clubrecords kunnen erkend worden indien de prestatie in een gemixte race tot stand is gekomen.
9. Een record moet een verbetering zijn van of gelijk zijn aan het bestaande door AV Passaat geaccepteerde record op dat onderdeel. Als een bestaand record wordt geëvenaard, zal het dezelfde status hebben als het oorspronkelijke record.
10. Records gevestigd in wegwedstrijden komen slechts in aanmerking voor erkenning als uit de uitslag blijkt over welke afstand gelopen is en als in alle redelijkheid aangenomen mag worden dat de opgegeven afstand correct is.
11. Records worden alleen dan erkend als de betreffende prestatie voorkomt in de officiële uitslag van de wedstrijd.
12. Records worden alleen dan erkend als de commissie clubrecords een afschrift krijgt van de officiële uitslag van de wedstrijd waarin de prestatie is geleverd. Een digitaal afschrift is hiervoor ook geschikt; evenals de link naar de website waar de uitslag van de wedstrijd is terug te vinden.
13. Binnen 3 maanden aangevraagd record wordt altijd in behandeling genomen
14. Tussen 3 en 12 maanden wordt record alleen in behandeling genomen als er voldoende bewijs wordt aangeleverd.
15. Prestatie langer dan 1 jaar geleden geleverd, wordt niet in behandeling genomen.
16. Bij de senioren wordt voor een record uitgegaan van bruto tijden. Uitzondering hierop zijn de recreanten lopers in de categorie masters, bij afstanden van 10 km en langer, omdat zij nadeel ondervinden van het starten in achtergestelde groepen. Hier wordt uitgegaan van netto “chip” tijden. Bij recreanten lopers in de categorie masters over afstanden onder de 10 km wordt wel uitgegaan van bruto tijden.
17. Bij afstanden tot en met 400 meter geldt alleen ET als clubrecord. Gezien de onnauwkeurigheid van HT en het (nog) beperkt aantal wedstrijden met HT, geldt HT (voor afstanden tot en met 400 meter) niet meer als clubrecord. Bestaande HT records staan nog apart vermeld. Wanneer een ET <= (bestaande HT + 0,24) zal de ET de HT vervangen.
18. Een (recordaanvraag van een) technisch onderdeel, onderdeel uitmakend van een “Athletic Champ evenement” wordt niet als record erkend. Looponderdelen met ET kunnen wel als record worden erkend.

Een uitzondering hierop is het Vortexwerpen in de regio Dordrecht (Pupillen Competitie georganiseerd door StARD). Dit omdat de “StARD” de Vortexen ter beschikken heeft gesteld en er dus in deze wedstrijden met dezelfde materialen wordt geworpen. Mocht in de toekomst blijken dat er andere materialen (Vortexen) worden gebruikt zullen de nieuwe recordaanvragen niet meer als record worden opgenomen.

19. Tegen een afwijzing van een recordaanvraag is geen beroep mogelijk.

Gebruikte afkortingen:
ET : Elektronisch gemeten tijd
HT : Hand (gemeten) tijd.