Aanvragen record

We hebben de recordlijsten weer bijgewerkt. De afgelopen tijd is er bij vele wedstrijden, op de baan en op de weg, weer uitstekend gepresteerd door de atleten van AV Passaat. Hetgeen resulteerde in een aanzienlijk aantal nieuwe records. Voor zover ze niet naar ons zijn doorgegeven en goedgekeurd, zijn ze in de laatste lijsten opgenomen.

Het is natuurlijk wel zo leuk om je record in de lijsten terug te vinden. Hierbij toch nog een herhaalde oproep aan alle atleten, trainers en evt. ook de ouders. Het is voor de recordcommissie ondoenlijk om te achterhalen waar de atleten wedstrijden bezocht hebben.

Daarom: wanneer de atleten een nieuw record op een onderdeel behaald hebben moet dat aan de recordcommissie doorgegeven worden. Stuur dan een e-mailberichtje naar record@avpassaat.nl. Vermeld daarin de gegevens als de naam, categorie, onderdeel, prestatie, de locatie waar het record behaald is en de plek (internetsite/link) waar de uitslagen te vinden zijn. 

Wij zien de nieuwe records met genoegen tegemoet.

De recordcommissie.

 

Reglement recordaanvragen:

 • Alleen atleten en hun trainers kunnen een recordverbetering aanvragen.
 • De uitspraak van de recordcommissie in bindend.
 • Clubrecords kunnen worden gevestigd op de baan (indoor en outdoor) en op de weg.
 • Records kunnen alleen gevestigd worden in een betrouwbare en naar behoren georganiseerde wedstrijd en als voldaan is aan het wedstrijdreglement van de KNAU.
 • Een atleet die een record vestigt, moet lid zijn van AV Passaat. De atleet hoeft niet in het bezig te zijn van een wedstrijdlicentie. De atleet mag op wedstrijden echter niet uitkomen voor een andere vereniging.
 • Records kunnen worden gevestigd in de categorie waarin de atleet ingeschreven is en in andere categorieën waar de atleet wat betreft gewicht en werpmateriaal, hordehoogte en/of leeftijd voldaan heeft aan de eisen van de betreffende categorie.
 • Clubrecords kunnen erkend worden indien de prestatie in en gemixte race tot stand is gekomen.
 • Een record moet een verbetering zijn van of gelijk zijn aan het bestaande door AV Passaat geaccepteerde record op dat onderdeel. Als een bestaand record wordt geëvenaard, zal het dezelfde status hebben als het oorspronkelijke record.
 • Records gevestigd in wegwedstrijden komen slechts in aanmerking voor erkenning als uit de uitslag blijkt over welke afstand gelopen is en als in alle redelijkheid aangenomen mag worden dat de opgegeven afstand correct is.
 • Records worden alleen dan erkend als de betreffende prestatie voorkomt in de officiële uitslag van de wedstrijd.
 • Records worden alleen dan erkend als de commissie clubrecords een afschrift krijgt van de officiële uitslag van de wedstrijd waarin de prestatie is geleverd. Een digitaal afschrift is hiervan ook geschikt; evenals de link naar de website waar de uitslag van de wedstrijd is terug te vinden.
 • Binnen 3 maanden aangevraagd record wordt altijd in behandeling genomen
 • Tussen 3 en 12 maanden wordt record alleen in behandeling genomen als er voldoende bewijs wordt geleverd.
 • Prestatie langer dan 1 jaar geleden geleverd, wordt niet in behandeling genomen.
 • Bij de senioren wordt voor een record uitgegaan van bruto tijden. Uitzondering hierop zijn de recreanten lopers in de categorie masters, bij afstanden van 10 en langer, omdat zij nadeel ondervinden van het starten in achtergestelde groepen. Hier wordt uitgegaan van netto “chip” tijden. Bij recreanten lopers is de categorie masters over afstanden onder de 10 km wordt wel uitgegaan van bruto tijden.
 • Bij de pupillen geldt dat een handgeklokte tijd 0,24 sec. sneller moet zijn dan een elektronische tijd wil het voor een record in aanmerking komen. Dus als het HT + 0.24 sec < ET wordt een handgeklokte tijd in aanmerking genomen.
 • Indien een gemeten ET = HT +0,24 sec. geldt alleen de ET gemeten tijd als clubrecord.
 • Bij de junioren en ouder geldt alleen ET als clubrecord wanneer het afstanden tot en met 400 meter betreft. Bij afstanden langer dan 400 meter geldt HT en ET.

Gebruikte afkortingen:
ET = Elektronisch gemeten tijd
HT = Hand gemeten tijd