Contributie

Jaarcontributie:

U8, U9, U10 en U 12 (pupillen)Altijd inclusief wedstrijdlicentie€163
U14, U16, U18 en U20 (junioren)Altijd inclusief wedstrijdlicentie€198
Senioren / MastersMet wedstrijdlicentie tot 65 jaar
Met wedstrijdlicentie 65+
€278
€268
RecreantenZonder wedstrijdlicentie tot 65 jaar
Zonder wedstrijdlicentie 65+
Rustend lid / Donateur
Gastleden (na toestemming bestuur)
€244
€235
€54
€71
SportWandelen en Nordic Walking tot 65 jaar
65+
€157
€152
Meerkamp volwassenen€205

Familiekorting (Deze korting wordt in het vierde kwartaal betaald)

3 familieleden€60 korting per familie
4 familieleden€80 korting per familie
5 familieleden€100 korting per familie

Compensatie Er zijn voor mensen met een laag inkomen/kleine beurs mogelijkheden voor tegemoetkoming in de contributie. Deze mogelijkheden staan onderaan deze pagina uitgelegd.

Vrijwilligersbijdrage

Naast de bovenstaande bedragen wordt een additionele vrijwilligersbijdrage geïnd van €12,50 per kwartaal. Deze bijdrage kan worden terugverdiend door het vervullen van vrijwilligerstaken. Hierbij gaan we uit van slechts 8 uur op jaarbasis. Het doel is om hiermee zo veel mogelijk leden te betrekken bij ons benodigd vrijwilligerswerk. Meer informatie over de vrijwilligersbijdrage is te vinden in ons vrijwilligersbeleid.

Lid worden

De inschrijfformulieren kunt u hier vinden.

Opmerking:

De contributie inning wordt uitgevoerd per kwartaal middels automatische incasso.
Inschrijfkosten €25 (inclusief inschrijving bij Atletiekunie).

Bovengenoemde bedragen zijn per jaar. In alle categorieën zit de Atletiekunie-bijdrage reeds verwerkt.

De Atletiekunie-bijdrage en de licentiekosten zullen niet meer apart in rekening worden gebracht.

Bij het niet kunnen incasseren van de contributie stuurt de penningmeester binnen twee weken na het in gebreke blijven van de betaling een aanmaning aan betrokkene om alsnog tot betaling binnen een genoemde termijn over te gaan, waarbij een administratieve boete wordt opgelegd van €2,50. Daarbij wordt aangekondigd dat bij het wederom uitblijven van betaling een tweede aanmaning zal worden gezonden waarbij een administratieve boete van €10 wordt opgelegd.

Mocht na deze twee aanmaningen niet zijn betaald, dan stuurt de penningmeester de vordering naar het incassobureau, waarbij de kosten aanzienlijk hoog zijn en welke voor rekening komen van het betreffende (ex) lid.

Bank IBAN: NL74RABO0353036625 t.n.v. Penningmeester AV Passaat

Tegemoetkoming contributie Stichting Leergeld Drechtsteden

Voor wie?
Voor ouders/verzorgers van kinderen van 4 t/m 18 jaar uit de Drechtsteden die een laag inkomen hebben. Alle gemeenten in de Drechtsteden dragen bij aan dit fonds.
In sommige gevallen vergoedt Stichting Leergeld Drechtsteden de kosten van de gehele contributie. De stichting betaalt geen geld uit, maar regelt de betaling direct met AV Passaat.

Laag inkomen
Ouders/verzorgers van deze kinderen kunnen hierop een beroep doen indien zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een aantoonbaar inkomen hebben dat beneden 140% van het bijstandsniveau ligt.
Spaargeld en ander vermogen blijft tot een bepaalde grens buiten beschouwing. De precieze bedragen staan in de folder ‘Inkomens en vermogensgrenzen’.

Aanvragen
U kunt meer informatie opvragen bij Stichting Leergeld Drechtsteden, telefoon 078 – 6123119 en via hun website www.leergelddrechtsteden.nl. Ouders kunnen daar ook een aanvraag doen. Voor hulp kunt u eventueel contact opnemen met Cilia Visscher-Prins, penningmeester AV Passaat, op 06-46752092.

Tegemoetkoming contributie Gemeente Papendrecht

Voor wie?
Voor alle inwoners in Papendrecht. De Gemeente Papendrecht vindt het belangrijk dat alle inwoners meedoen in de maatschappij en wil daarom haar inwoners met een kleine beurs de kans geven (meer) te gaan bewegen en sporten.

Aanvragen
Dit kan via Passaat worden aangevraagd bij de gemeente. Neem hiervoor en ook voor meer informatie, contact op met Cilia Visscher-Prins, penningmeester AV Passaat, op 06-46752092.