Contributie

Jaarcontributie:

PupillenAltijd inclusief wedstrijdlicentie€148
JuniorenAltijd inclusief wedstrijdlicentie€180
Senioren / MastersMet wedstrijdlicentie€244
RecreantenZonder wedstrijdlicentie
Rustend lid / Donateur
Gastleden (na toestemming bestuur)
€214
€49
€62
Sportief en Nordic Walking €138
Meerkamp volwassenen€180

Familiekorting (Deze korting wordt in het vierde kwartaal betaald)

3 familieleden€60 korting per familie
4 familieleden€80 korting per familie
5 familieleden€100 korting per familie

Bank IBAN: NL74RABO0353036625 t.n.v. Penningmeester AV Passaat

De inschrijfformulieren kunt u hier vinden.

Opmerking:

De contributie inning wordt uitgevoerd per kwartaal middels automatische incasso.
Inschrijfkosten €25 (inclusief inschrijving bij Atletiekunie).

Bovengenoemde bedragen zijn per jaar. In alle categorieën zit de Atletiekunie-bijdrage reeds verwerkt.

De Atletiekunie-bijdrage en de licentiekosten zullen niet meer apart in rekening worden gebracht.

Bij het niet kunnen incasseren van de contributie stuurt de penningmeester binnen twee weken na het in gebreke blijven van de betaling een aanmaning aan betrokkene om alsnog tot betaling binnen een genoemde termijn over te gaan, waarbij een administratieve boete wordt opgelegd van €2,50. Daarbij wordt aangekondigd dat bij het wederom uitblijven van betaling een tweede aanmaning zal worden gezonden waarbij een administratieve boete van €10 wordt opgelegd.

Mocht na deze twee aanmaningen niet zijn betaald, dan stuurt de penningmeester de vordering naar het incassobureau, waarbij de kosten aanzienlijk hoog zijn en welke voor rekening komen van het betreffende (ex) lid.