Reglement

De vereniging heeft naast de statuten een algemeen reglement om de dagelijkse gang van zaken vast te leggen.  In dat algemeen reglement is het volgende geregeld:

 • Algemeen
 • Lidmaatschap
 • Administratie records en wedstrijdresultaten
 • Wedstrijden
 • Trainingen
 • Bijzondere gebeurtenissen
 • Studie
 • Horeca
 • Gebruik sleutels
 • Gebruik krachtruimte
 • Sponsoring

Het algemeen reglement is een losbladig boekwerk en volop in ontwikkeling. Het is in de kantine voor iedereen in te zien. De inhoud in de kantine kan dus afwijkend zijn ten opzichte van dit gepubliceerde overzicht.