Vacatures

Vrijwilligerswerk is leuk. Als dat niet zo zou zijn, dan is er sprake van dwang en is de animo om vrijwilligerswerk te doen niet aanwezig. Juist door het werk en de omstandigheden waaronder het werk gedaan moet worden leuk te houden, proberen we het vrijwilligerswerk te stimuleren. Als het leuk is, is het een stukje vrijetijdsbesteding. Binnen Passaat maken we werk van onze hobby. De vereniging  “draait” volledig op vrijwilligers. Van ieder lid of van de ouders / verzorgers van (jeugd-) leden wordt op een of andere manier een bijdrage verwacht aan het werk binnen de vereniging. Op de achterzijde van het inschrijfformulier moet daarom aangegeven worden voor welke activiteit het nieuwe lid en/of zijn ouder/verzorger ingezet kan worden.

Eenmaal per jaar zetten we alle vrijwilligers in het zonnetje door het organiseren van de vrijwilligersavond. Dat is een feestavond door en voor elkaar.

AV Passaat is regelmatig op zoek naar vrijwilligers en trainers. Vele handen maken nog steeds licht werk. Ook éénmalige bijdragen worden gewaardeerd.