Hoe was het op de afgelopen ledenvergadering?

  • 28/03/2018
1 of 1 (or use arrow keys to navigate )

Zowel op de activiteitenkalender op de website als ook in de vorige editie van dit clubblad werd het al bekend gemaakt: op vrijdag 16 maart was er weer de Algemene Leden Vergadering.
Nieuw dit jaar was dat alle leden, van wie een mailadres bekend is, van tevoren een uitnodiging met daarbij alle relevante stukken in de digitale brievenbus hadden ontvangen.

Het was die avond dan ook zeker drukker dan voorgaande jaren in de kantine van ons clubgebouw. Ruim 50 leden hadden de moeite genomen om hun stem te laten horen. Daarvan werd, na een kopje koffie of thee met wat lekkers, door het bestuur zeker gebruik gemaakt. Er werd instemming gevraagd voor de financiële cijfers van afgelopen jaar en de begroting voor volgend jaar.
Ook gingen de handen in de lucht voor de benoeming van Chris Boutsma als nieuwe secretaris. Vanaf deze plek een hartelijk dank aan Marcel Bouman en een warm welkom voor Chris, fijn dat alle bestuursfuncties vervuld blijven.
Tevens moest er over het nieuwe ‘vrijwilligersbeleid’ gestemd worden. Vooraf werd door Ivo Bijl dit beleid toegelicht en nadat alle vragen, twijfels en opmerkingen vanuit de leden waren beantwoord werd met een meerderheid van stemmen dit vrijwilligersbeleid aangenomen.

Na alle plichtplegingen die bij zo’n ledenvergadering horen was er nog ruimschoots de gelegenheid om met elkaar gezellig na te kletsen. De bestuursleden hadden -op persoonlijke titel- een aantal heerlijke hapjes gesponsord. We kunnen terugkijken op een geslaagde avond!