Parcourswachten Nationale Lenteloop gezocht

  • 11/04/2018
1 of 1 (or use arrow keys to navigate )

Beste leden van AV Passaat,

Op dit moment van schrijven hebben een aantal personen zich gemeld als verkeersregelaar. Helaas zijn dit er nog te weinig.

Op 9 juni a.s. is bij onze vereniging de nationale lenteloop. Voor deze loop zijn verkeersregelaars nodig. In de loop van de jaren zijn veel van onze vaste mensen afgevallen. Daarom via deze e-mail een oproep aan u om a.u.b. aan te melden als verkeersregelaar. De 5km start om 14.00 uur en de 10km start om 15.00 uurvanaf de atletiekbaan aan de Andoornlaan. In zijn totaliteit bent u ongeveer twee en een half a drie uur bezig. Als u zich aanmeldt, krijgt u begin mei een berichtje met daarin een code om via internet een certificaat te behalen, want u heeft dit certificaat nodig om verkeersregelaar te zijn.

Graag zie ik uw aanmelding tegemoet.

Met vriendelijke groet, namens de W.O.C. (wedstrijd organisatie commissie),

Sjanie Hoornweg .

email: sjaniehoornweg@gmail.com