Pupillencompetitie 2020

  • 23/07/2020

Goed nieuws voor de reeds ingeschreven atleten en voor iedereen die zich nog wil inschrijven.

De wedstrijd van 12 september kan doorgaan, en wel op de nieuwe kunststofbaan van A.A.A. Uiteraard zullen we wel rekening moeten houden met het ‘Protocol verantwoord organiseren baanwedstrijden’ van de Atletiekunie.

Zoals de situatie nu is, mogen op de wedstrijddag alleen de deelnemers en de juryleden zich bij de onderdelen bevinden. Alle anderen moeten achter het hek staan.

Voor het gebruik van het clubgebouw zal op de dag zelf aangegeven zijn hoe hiervan gebruik gemaakt kan worden. Dit geldt ook voor de kiosk. Toiletten bevinden zich ook in het sanitairgebouw naast het clubgebouw.

Belangrijk is hierbij: houd voldoende afstand tot elkaar. Schud geen handen. Volg de aanwijzingen op zoals die op de dag zelf zichtbaar zijn of worden meegedeeld. En volg deze instructies op. Blijf thuis of ga op de dag zelf direct naar huis wanneer er gezondsheidsklachten ontstaan.

Bij slecht weer zal er onvoldoende ruimte zijn in het clubgebouw. Houd daar rekening mee en neem, als dat nodig is, plaats in de eigen auto.

Deelnemers

Er is geen kleed-/douchegelegenheid. Deelnemers moeten zich op tijd melden bij de ingang van de baan en gaan daarna samen met de juryleden naar hun onderdeel. Bij het vortexwerpen en kogelstoten zullen de deelnemers op aanwijzing van de jury de vortexen en kogels gaan ophalen en terug brengen naar de afworp/kogelring.

Inschrijven (GRATIS) kan via atletiek.nu tot en met 23 augustus (https://www.atletiek.nu/wedstrijd/main/33094/). Daarna wordt er NIEMAND meer toegelaten.

De startnummers worden op de dag zelf meegegeven aan een ploegleider/ trainer van elke vereniging. Verzoek aan deze ploegleiders/trainers om vooraf tijdig de deelnemers te vertellen wie de startnummers heeft.

Mocht er verschil van mening zijn over een prestatie laat de ploegleider/ trainer dit melden bij de scheidsrechter/ wedstrijdleider.

Juryleden

Zoals te doen gebruikelijk is het de bedoeling dat de juryleden met een groep kinderen meelopen. Aan de juryleden wordt verzocht (als zij dit noodzakelijk achten) om zelf voor de benodigde veiligheidsmiddelen, zoals een mondkapje, handschoenen, een eigen pen/potlood te zorgen.
Juryleden van buiten A.A.A. moeten zich opgeven bij Dicky van Andel via (d_vanandel@hotmail.com). Geef daarbij ook meteen aan bij welke categorie er gejureerd wordt. Als er zich voor een bepaalde categorie te veel juryleden opgeven, zal er splitsing per technisch onderdeel plaatsvinden.

Wij wensen alle deelnemers veel plezier en succes!