Uitstel jubileum festiviteiten

  • 31/08/2020

Beste lezers, lieve leden,

In de laatste editie van ons clubblad hebben wij in ons enthousiasme een ‘safe the date’ voor 5 september as. opgenomen voor de festiviteiten omtrent het AV Passaat jubileum jaar.

Helaas moeten wij u berichten dat deze datum oningevuld blijft. Als jubileum commissie hebben besloten dat het dit jaar niet verantwoord is om jubileum festiviteiten voor iedereen te organiseren. Dat het een verstandige keuze is wordt versterkt door de meest recente verscherping van de maatregelen omtrent corona.

Wij geven u vooral mee dat de festiviteiten worden uitgesteld en niet af. Uiteraard hopen wij u spoedig van een update en allicht een nieuwe ‘safe the date’ te voorzien.

Namens de Jubileum Commissie
Chris Boutsma