Hervatten van alle trainingen per 11 mei

  • 09/05/2020

Ook de volwassenen mogen vanaf maandag 11 mei weer in georganiseerd verband met elkaar buiten sporten. Het kabinet heeft de maatregelen rond de bestrijding van het coronavirus verder versoepeld. Dat is goed nieuws. Ik weet dat velen popelen om weer samen aan de slag te gaan!

Uiteraard willen we daarom iedereen weer in de gelegenheid stellen om de trainingen te hervatten, maar jullie zullen begrijpen dat er nog steeds restricties van kracht blijven, zoals:
1,5 meter afstand, alleen buiten sporten, geen kleed- en douchegelegenheid, drukte vermijden. Het is echt nog noodzakelijk om je te houden aan diverse voorzorgsmaatregelen. We hebben daarvoor een protocol opgesteld (gebaseerd op richtlijnen vanuit NOC*NSF en de Atletiekunie).  Ons protocol is hier te vinden.

Lees het volledige protocol goed door en volg het op!

De pupillen en junioren hebben er al weer een aantal trainingen op zitten en kennen inmiddels de voorzorgsmaatregelen en volgen die ook goed op – daarvan hebben we gezien dat het goed mogelijk is om met deze maatregelen om te gaan en toch met veel plezier samen weer te sporten.

Extra puntje van aandacht (zoals ook opgenomen in het protocol): parkeren en fietsen stallen doen we op de grote parkeerplaats aan de overzijde van de Andoornlaan. Aangezien we samen met PKC van de toegangsweg gebruik maken en we verwachten dat veel leden van beide verenigingen weer volop willen gaan sporten,  willen we het gebied tussen Passaat en PKC uitsluitend voor voetgangers toegankelijk houden, de verkeersstromen in goede banen leiden en zoveel mogelijk eenrichting verkeer aanhouden.

De kantine kan niet gebruikt worden, we verzamelen op de baan en het veld. Zoek dus de eerste training je eigen trainer op. Trainers staan verspreid over de ruimte.

Hou rekening met elkaar op de baan, maar met name ook met de mede weggebruikers als we buiten de baan lopen. Geef elkaar de ruimte.

Welkom terug op de club. De trainers staan er klaar voor en hebben er weer zin in. Samen maken we er weer wat moois van!

John Peter Kuntz